Pro firmy

Vstupujete na stránky s prodejem alkoholu. Potvrďte prosím Váš věk.

Je mi více než 18 let Opustit eshop

Pro firmy

DaňovínoÚpravy daňových zákonů z přelomu roku 2005/2006 přinesly příznivé změny pro podnikatele, kteří nejen v předvánočním čase uvažují nad výběrem dárků pro své klienty. Důležitým faktorem výběru je bezpochyby také to, jak lze dárek lidově řečeno "dát do nákladů". Nynější příznivé nastavení daňových zákonů nově umožňuje za účelem propagace firmy darovat také tzv. TICHÉ VÍNO.

Pod názvem tiché víno se skrývají všechna klasická révová vína s výjimkou šumivých vín. Podmínkou daňové uznatelnosti je označení dárkové lahve vína firemním logem a také cenový limit maximálně 500,- Kč za láhev. Při splnění těchto podmínek je také možné uplatnit odpočet DPH při pořízení vína bez nutnosti odvodu daně při jeho darování v rámci propagace.

Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů vymezuje daňovou neuznatelnost darů v paragrafu 25 odst. 1 písm. t). Výdaje na reprezentaci včetně darů obecně nejsou považovány za daňově uznatelný náklad, je zde však vymezena také výjimka, jež se za dar nepovažuje. Je to reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen obchodní firmou, ochranou známkou poskytovatele tohoto předmětu, názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez DPH nepřesahuje 500 Kč a který není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně. Za daňově uznatelné náklady lze tedy uznat takové dárkové předměty, na kterých je uveden název či ochranná známka darujícího nebo název jeho výrobku či služby a jehož hodnota bez DPH zároveň nepřesahuje 500 Kč za jeden kus.

Podobnou výjimku najdeme také v Zákoně č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, který o reklamních nebo propagačních předmětech hovoří v § 13 odst. 10 písm. c). Bezúplatně darovaný reklamní předmět ve formě Tichého vína, které splňuje stejné požadavky, jak bylo zmíněno v souvislosti se zákonem o daních z příjmů (označení firemní značkou, hodnota do 500,- Kč bez DPH), není zatížen daní z přidané hodnoty na výstupu. Při pořízení vína pro reklamní účely za splnění výše zmíněných podmínek tak podnikatel může uplatnit nárok na odpočet DPH a zároveň nemusí daň odvádět při jeho darování.

1
false
false
true
Remove
Change
tr