Tradice výroby a prodeje vína

Tradice výroby a prodeje vína

První zprávy orodu Merglů se ve Vysokém Mýtě objevují od roku 1753, kdy JanMergl, řekněme tedy Jan I., psán tehdy Merkl, se oženil s jistouAnnou Smutkovou. Prý přišel z Klatov, byl to koželuh, atomuto řemeslu se zřejmě věnovali i jeho syn a vnuk, tedy JanovéII. a III.

Nás ale zajímáJan Mergel, v pořadí čtvrtý. Podle jeho pamětí, kterésepsal těsně před smrtí roku 1925 (narodil se l.p. 1839, dožilse tedy na tu dobu požehnaného věku), převzal roku 1862 kupeckýobchod od svého bývalého šéfa, u něhož se sedm let předtímtaké vyučil, jistého pana Weinfurthera.

Ještě jako příručív tomto obchodě měl na starosti výrobu likérů, kořalek,ovocných vín a jiných „líhových a lihuprostých nápojů“.Jako památka a důkaz jeho schopností nám dnes slouží přílohajeho pamětí, a sice přes 90(!!) receptů na různé tyto nápoje.

Počátkem 20.století se z kupeckého krámu stává firma Jan Mergl a syn,která během první republiky již vlastní velkoobchods potravinami. Někdy okolo roku 1910- 1915 rodina kupuje odjisté paní Vanišové a od základů přestavuje dům č. 85,protilehlý domu č.123., kde byl původní krám. V tomto domě(85/I), přilehlém k choceňské věži, sídlí rodina dodnes.

Po druhé světovéválce učinil přítrž všem dalším nadějným snahám o rozkvětfirmy komunistický puč, „slavný Vítězný Únor “ 1948. JanMergl, v pořadí už šestý a jeho syn jsou zbaveni všehomajetku, obchod s veškerým zbožím je zabaven a zestátněn.Jan VII, dědeček dnešního Vítězslava Mergla, je nucen, tehdy užjako inženýr ekonom vyučit se zámečníkem, jelikož ho veVysokém Mýtě začátkem padesátých let odmítá jakýkoli podnikzaměstnat. Rok 1989 a následné restituce majetku ho zastihují jižjako důchodce.

Nicméně tradicevýroby vín, destilátů, likérů, moštů, cidru atd. z rodinynemizí, pouze se projevuje jen jako koníček členů rodu.V devadesátých letech se v prostoru domu č. 123, porestituci objektu, začne vyrábět likér Meditovka, pozdějiMýtovka. Tato výroba je bohužel po letech vlivem sporůs majitelkou receptu, smrtí ředitele firmy p. Tomáška acelkovou situací ukončena. V domě č. 85 je v prostoráchbývalého skladu zřízen obchod s oděvy. Nicméně po návratu syna Jana VII, Michaela Mergla do Vysokého Mýta vzniká jehoiniciativou roku 2013 v prostorách sklepa, který kdysisloužil jako sklad vína, minerálek a jiného zboží, vinárna aopět sklad vína. Tím se tedy dostáváme konečně do dnešnídoby. Sklep domu č. 85 tedy začíná opět sloužit svémupůvodnímu účelu, nyní pro potřeby vinárny a internetovéhoobchodu s vínem dosud posledního člena rodu Merglů- majitelee-shopu www.vybervino.cz- Vítězslava Mergla.