Tradice výroby a prodeje vína

Vstupujete na stránky s prodejem alkoholu. Potvrďte prosím Váš věk.

Je mi více než 18 let Opustit eshop

Tradice výroby a prodeje vína

První zprávy o rodu Merglů se ve Vysokém Mýtě objevují od roku 1753, kdy Jan Mergl, řekněme tedy Jan I., psán tehdy Merkl, se oženil s jistou Annou Smutkovou. Prý přišel z Klatov, byl to koželuh a tomuto řemeslu se zřejmě věnovali i jeho syn a vnuk, tedy Janové II. a III.

Nás ale zajímá Jan Mergl, v pořadí čtvrtý. Podle jeho pamětí, které sepsal těsně před smrtí roku 1925 (narodil se l. p. 1839, dožil se tedy na tu dobu požehnaného věku), převzal roku 1862 kupecký obchod od svého bývalého šéfa, u něhož se sedm let předtím také vyučil, jistého pana Weinfurthera.

Ještě jako příručí v tomto obchodě měl na starosti výrobu likérů, kořalek,ovocných vín a jiných „líhových a lihuprostých nápojů“. Jako památka a důkaz jeho schopností nám dnes slouží příloha jeho pamětí, a sice přes 90(!!) receptů na různé tyto nápoje.

Počátkem 20.století se z kupeckého krámu stává firma Jan Mergl a syn, která během první republiky již vlastní velkoobchod s potravinami. Někdy okolo roku 1910 - 1915 rodina kupuje od jisté paní Vanišové a od základů přestavuje dům č. 85, protilehlý domu č. 123., kde byl původní krám. V tomto domě (85/I), přilehlém k choceňské věži, sídlí rodina dodnes.

Po druhé světové válce učinil přítrž všem dalším nadějným snahám o rozkvět firmy komunistický puč, „slavný Vítězný Únor “ 1948. Jan Mergl, v pořadí už šestý, a jeho syn jsou zbaveni všeho majetku, obchod s veškerým zbožím je zabaven a zestátněn. Jan VII., dědeček dnešního Vítězslava Mergla, je nucen, tehdy už jako inženýr ekonom, vyučit se zámečníkem, jelikož ho ve Vysokém Mýtě začátkem  padesátých let odmítá jakýkoli podnik zaměstnat. Rok 1989 a následné restituce majetku ho zastihují již jako důchodce.

Nicméně tradice výroby vín, destilátů, likérů, moštů, cidru atd. z rodiny nemizí, pouze se projevuje jen jako koníček členů rodu. V devadesátých letech se v prostoru domu č. 123, po restituci objektu, začne vyrábět likér Meditovka, později Mýtovka. Tato výroba je bohužel po letech vlivem sporů s majitelkou receptu, smrtí ředitele firmy p. Tomáška a celkovou situací ukončena. V domě č. 85 je v prostorách bývalého skladu zřízen obchod s oděvy. Nicméně po návratu syna Jana VII., Michaela Mergla, do Vysokého Mýta vzniká jeho iniciativou roku 2013 v prostorách sklepa, který kdysi sloužil jako sklad vína, minerálek a jiného zboží, vinárna a opět sklad vína. Tím se tedy dostáváme konečně do dnešní doby. Sklep domu č. 85 tedy začíná opět sloužit svému původnímu účelu, nyní pro potřeby vinárny a internetového obchodu s vínem dosud posledního člena rodu Merglů - majitele e-shopu www.vybervino.cz - Vítězslava Mergla.

1
false
false
true
Remove
Change
tr